Veldig flaut

Regjeringens forslag til dyreverntiltak innebærer at Norge vil være internasjonal sinke på flere områder. En rekke EU-land har utvist betydelig større ambisjoner enn Norge eksempelvis i forhold til løsdrift for kyr og verpehøner.