Søkelys på veisalt i drikkevannskilder

Statens forurensningstilsyn (SFT) har satt søkelys på at veisalt kan påvirke private brønner og andre drikkevannskilder.