Dobling av antallet sprøytenarkomane

Antallet sprøytenarkomane er doblet fra begynnelsen av 90-tallet og fram til i dag, går det fram av tall som Folkehelsa har innhentet.