Krever rovdyrplaner i alle fylker

Miljøverndepartementet krever at alle landets fylkesmenn i løpet av 2001 skal utarbeide fylkesvise forvaltningsplaner for store rovdyr.