Legeforeningen sa ja til fastlegeordningen

Et stort flertall på Legeforeningens landsmøte har sagt ja til fastlegeordningen. 87 leger stemte for ordningen og 27 stemte imot på Legeforeningens landsstyremøte i Sandvika tirsdag ettermiddag.