Moms på tivoli, ikke sirkus

At de mobile tivoliene blir momsbelagt, mens fornøyelsesparkene og sirkus slipper, er uforståelig forskjellsbehandling.