Aleneforeldre havner på sosialen

Rundt 1400 enefor— sørgere i Rogaland mister overgangs- stønaden etter nyttår. For noen blir sosialhjelp eneste mulighet til å overleve.