Giske fikk sin vilje på Kirkemøtet

Kirke— og undervisningsminister Trond Giske fikk sin vilje da Kirkemøtet lørdag vedtok å åpne for en prøveordning med at menighetsrådsvalg neste høst kan holdes samtidig med stortingsvalget, i de menigheter som ønsker det.