Fortsatt uenighet om boliger på Fornebu

Miljøvernminister Siri Bjerke mener at Miljøverndepartementet verken har overkjørt Bærum kommune eller Akershus fylkeskommune, selv om departementet har bestemt at det skal bygges flere boliger på Fornebu enn det Bærum mener er riktig.