Munchs barndomshjem pusses opp

Edvard Munchs barndomshjem i Pilestredet 30 A og B skal totalrehabiliteres. Det samme skal Pilestredet 30 C, der Blitzhuset holder til.