• Norske lærer er blant dem som får minst faglig påfyll, viser undersøkelse Marie von Krogh

Norge på bunnivå i internasjonal skoleundersøkelse

Norske lærere føler de mestrer undervisningen dårligere enn lærere i andre land gjør. Seks av ti ungdomsskolelærere i Norge sier de har problemer med å motivere umotiverte elever.