Listhaug må offentliggjøre listene

Settestatsråd Børge Brende har avgjort at offentlige kunder på Sylvi Listhaugs kundeliste fra tiden i First House må offentliggjøres.