Kriminalsjefen hilser Sefo velkommen

Kriminalsjef Arne Pedersen mener det er naturlig å koble inn Det særskilte etterforskningsorganet for politisaker (Sefo) dersom lekkasjene fra etterforskningen av barnedrapene ikke stanser.