EU-tester på bomringer

EU-kommisjonen legger ikke skjul på at bomring og veiprising kan være veien å gå for byer og områder med truende trafikkinfarkt.