Tiltalen mot miljøarbeider kan bli trukket

Saken mot en miljøarbeider som er tiltalt for uaktsomt drap etter å ha senket en multihandikappet kvinne ned i glohett badevann, kan bli frafalt. Årsaken er en sakkyndig rapport som viser at kvinnens liv kunne vært reddet med annen behandling.