Sykepleier-studentene fortsetteraksjonene

Sykepleierstudentene er fornøyd medlønnsoppgjøret, men det betyr ikke at de avblåser sommerens aksjonmot sykehusene.