Fritt fram for gigantfjøs

Høyre stansa i går Arbeiderpartiets forslagom forbod mot at bønder slår gardane sine saman til bruk somleverer meir enn 450.000 liter mjølk årleg.