Elbiler har liten effekt på luftkvaliteten

Privatpersoners kjøp av elbiler har liten effekt på luftkvaliteten. Tungtransporten har skylden for 70 prosent av helseskadelige utslipp i storbyene.