- Foreldre bør ikke få velge barnehage selv

SSB-forsker Kjetil Telle foreslår at barnehageopptak skjer ved loddtrekning. Målet er å få bedre blanding av barna og unngå segregering.