Overtid erstattet 64 årsverk ved RiT

Sykepleiere ved Regionsykehuset i Trondheim (RiT) har hittil i år arbeidet så mye overtid at de har erstattet 64 årsverk.