Åtte av ti røykere under 18 år kjøper røyk selv

Fem år etter at 18-årsgrensen for kjøp av tobakk ble innført i Norge, er åtte av ti røykere under 18 år selvforsynt med tobakk.