• Eksempel på europaveistrekkning som skal bedres, nemlig ferjekaiene. Herr fra Oppedal, der ferjen går til Lavik. Sveinung Berg Bentzrød

Lyspunktene for E39-bilistene

Lenge før prestisjeprosjektet fergefri E39 på Vestlandet står ferdig fra start til mål blir det her og der betydelige forbedringer.