Regjeringen vil bygge ned krigsskolene

Regjeringen vil ikke akseptere at Forsvarets overkommando planlegger å øke opptaket av offisersaspiranter på landets krigsskoler.