Frykter doblet grensehandel om fire år

Grensehandelen har økt med 25 prosent hvert år siden 1996, og Handels— og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) har nå lagt fram en egen plan for å redusere grensehandelen fram mot 2005.