Nytt kjæremål i går

SANDNES: Høgsterettsadvokat Tor Erling Staff leverte i går sitt varsla kjæremål over Sandnes forhøyrsrett si fengsling av ein 22 år gammal mann busett i Klepp.