Kraftig motstand mot stadionforslag

Velforeningen Ledaal Vest og Arbeidsgruppen for Stadion går i et felles brev kraftig ut mot rådmann Ole Hetland og den foreslåtte framdriften for utvikling av Stadion-området.