Tverrpolitisk forslag om tiltak mot kjønnslemlestelse

Kvinnepolitikere fra alle partier ber regjeringen utarbeidetiltak mot kjønnslemlestelse.