Kongen har ikke spurt Jens til råds - ennå

Kong Harald vil legge spørsmålet om ekteskap mellom kronprins Håkon og Mette-Marit Tjessem Høiby fram for regjeringen før han gir sitt samtykke.