• Kornarealene og kornproduksjonen i Norge synker. Import-avhengigheten både av mat- og fôrkorn øker. Fagfolk mener dette taler for gjeninnføring av beredskapslagre. Regjeringen sier foreløpig nei. Odd Pihlstrøm

Norge har Vestens laveste selvforsyning av korn

Norge har den laveste selvforsyningen av korn blant i-landene, ved siden av Japan. Og den synker. Likevel vil ikke regjeringen gjeninnføre beredskapslagre for mat— og fôrkorn.