Du sitter med svarteper

Mottar du falske penger, må du selv bære tapet.