Godal villig til store kutt

Hvis Regjeringen og Stortinget følger anbefalingene forsvarssjefen gir i Forsvarsstudie 2000, blir Forsvaret skåret kraftig ned.