- Ikke presset ut av stillingen

Beslutningen om å fratre som lensmann i Meløy skjedde ikke etter press fra overordnede, presiserer Kjell Sahl. — Avgjørelsen var helt og fullt min egen. Jeg gjør dette av respekt for min familie, meg selv og Politi-Norge, sier Sahl.