Sjekker sjelden om pass er stjålet

Politiet på Gardermoen som står for grense— og passkontrollen på Norges hovedflyplass, har ikke rutiner på å sjekke om de som går om bord på et fly er den de gir seg ut for å være.