Fireåring med norsk statsborgerskap kan bli kastet ut av landet

Utlendingsnemnda (UNE) har avslått å utsette utsendingen av fire år gamle Maria og hennes kenyanske mor. Anken på avslaget om asyl skal opp for Høyesterett 20. januar.