Storstilt evakuering fra lyngbrann på Frøya

Alle som kjenner røyklukt fra lyngbrannen på Frøya, bes evakuere seg selv til kommunehuset, opplyser politiet. Brannen sprer seg svært raskt og truer bebyggelse.