Farlig splid rammer Frp

Striden i Frp er blitt farlig for partiledelsen. Stortingsgruppen er nå åpenlyst splittet antakelig er en tredjedel av partiet 25 representanter imot ledelsen.