-Halvering av torskefisket i Nordsjøen er ikke nok

All fiske i Nordsjøen bør forbys i ett år fra nå. EU og norske myndigheter går ikke langt nok når de går inn for å kutte torskekvotene for år 2001 med 45 prosent.