Privatetterforsker vil DNA-teste ring i Moen-saken