Bispemøtet går mot kjønnsnøytral ekteskapslov

Bispemøtet vil ikke støtte forslaget til en kjønnsnøytral ekteskapslov som er framsatt av stortingsrepresentantene Siri Hall Arnøy (SV) og May Hansen (SV).