Buskerud vil beholde sentralen i Røyken

Buskerud fylkeskommune kastet seg tirsdag inn i striden om hvor den fremtidige kontrollsentralen for lufttrafikken over Sør-Norge bør plasseres.