Vil slå sammen Catch og Kripos

Justisminister Odd Einar Dørum samlet fredag alle toppene iPoliti-Norge for å drøfte planene om en «spissing» av kampen motorganisert kriminalitet.