Intense SAS-forhandlinger i helgen

Lørdag pågår det intense forhandlinger mellom SAS-ledelsen ogkabinforeningen i flyselskapet.