Mangler opplysninger om 40 nordmenn i katastrofeområdet