• Bare i Oslo er flertallet mot kjøring med snøscooter i egne løyper Scanpix

Flere sier ja enn nei til fritidskjøring med snøscooter

Blant dem som har gjort seg opp en mening om saken, er det flertall for å la kommunene kunne opprette løyper for fritidskjøring med snøscooter, så lenge det tas hensyn til andre interesser.