Meteorologene best likt

Meteorologisk institutt er den offentlige etaten nordmenn liker best. Politiet, sammen med KRIPOS og Økokrim, er sektoren med best omdømme.