Oslo-elever kan få karakterer i barneskolen

Ti barneskoler i Oslo har søkt om å få lov til å gi karakterer til sjuendeklassinger.