Stortinget skal drøfte stråling

Stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim (V), bildet, vil i neste måned reise en interpellasjon i Stortinget om strålingen som stadig flere blir utsatt for.