200 skader i skolen hver dag

I fjor ble det registrert nesten 35.000 skader på elever i Norge. 200 skader blir meldt til Nav hver eneste dag fra de omkring 3.500 grunnskolene og videregående skolene her i landet.