• TRENER: Erling Havnå bruker mye av tiden i fengselet på trening. Jonas Haarr Friestad

Nyter friheten i fengsel

Erling Havnå soner 14 års fengsel for to ran. Bak murene nyter han friheten som er der. Han er litt skremt over at cella er blitt et hjem.