• Jon Tufto (MMS)

Storbrann ved bensinlager i Bergen